Sprawozdanie za 2021 rok

W dniu 13-05-2022 odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia , na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Sprawozdanie