Sprawozdanie za 2020 rok

W dniu 28-05-2021 odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia , na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zrealizowane cele statutowe stowarzyszenia w roku sprawozdawczym 2020.

  1. Organizacja zabawy karnawałowej
  2. Organizacji Dnia Kobiet
  3. Wykonanie regałów na książki i zabudowa szafek w jednym z pomieszczeń świetlicy przez członka stowarzyszenia Pana Pawła Bednarskiego
  4. Doprowadzenie przyłącza wodnego do jednej z mieszkanek Malerzowa przy współpracy Gminnej Gospodarki Komunalnej i wsparciu finansowemu członków stowarzyszenia, Panów Jarosława Kruk i Andrzeja Biłas
  5. Przygotowanie terenu i nasadzenia wokół świetlicy

6.0rganizacja kącika bibliotecznego, przygotowanie spotkania z blogerem Adamem Słupskim przez członkinię stowarzyszenia Panią Teresę Biłas oraz Panią Justynę Niedzielską.

Wydatki za rok 2020

  • Dzień Kobiet — tort 148,00 zł
  • mop parowy do świetlicy — 152,00 zł – regały i szafki do świetlicy — 2.480,00 zł
  • obrzeża, beton, Katalpa — 106,00zł
  • wieniec 220,00 zł
  • usługi rachunkowo-księgowe — 246,00zł

Stowarzyszenie Sympatyków Malerzowa serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą działalność, a w szczególności Panu Arturowi Rybackiemu prowadzącemu naszą stronę internetową.

Protokół z Walnego Zebrania

Lista obecności

Uchwała nr 1/2021

Historia rachunku