Warsztaty muzyczne

Stowarzyszenie Sympatyków Malerzowa zaprasza na kolejne warsztaty, tym razem muzyczne, realizowane w ramach grantu pozyskanego od Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”.