Z Okazji Dnia Sołtysa składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń
oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować
za owocną współpracę
zaangażowanie i trud włożony w realizację
licznych inicjatyw na rzecz rozwoju całej społeczności
Malerzowa

Kategorie: